Tempo-Team: Mkb’ers slecht voorbereid op Wet Werk en Zekerheid

Veel mkb’ers zijn onvoldoende op de hoogte van de veranderingen die optreden als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dat blijkt uit onderzoek van Tempo-Team onder Nederlandse midden- en kleinbedrijven.

Onvoldoende bewustzijn

De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 grondig aangepast. Eerder dit jaar waarschuwden vakbond FNV en werkgeversvereniging AWVN al voor de gevolgen van deze wijzigingen, maar toch is er nog onvoldoende bewustzijn onder mkb’ers. Zo blijkt 40% van de ondervraagden in het onderzoek niet op de hoogte te zijn van de vernieuwde regels rond de aanzegtermijn. Wanneer flexwerkers niet tijdig worden aangezegd, kan de werkgever op basis van de nieuwe wetgeving een boete van maximaal een maandsalaris worden opgelegd.

Proeftijd

Een andere wijziging die veel mkb’ers is ontgaan, houdt verband met de proeftijd van nieuwe werknemers. Was het voorheen nog mogelijk om een proeftijd op te nemen in korte contracten, in de nieuwe WWZ zijn de regels hiervoor aangescherpt. In tijdelijke contracten van zes maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Liefst 44% van de mkb’ers geeft aan onbekend te zijn met deze wetswijziging. Toch verwacht de gemiddelde mkb’er wel iets te merken van de nieuwe WWZ: 70% meent meer financieel risico te lopen als gevolg van de wet.

Datum: 26-01-2015
Bron: Recruitment.nl


Tags: Tempo Team

Nieuws overzicht