Recruitmentbranche

De recruitmentbranche, ook wel werving- en selectiebranche genoemd, is een uiteenlopende branche. Arbeidsbemiddelingsbureaus verschillen onder andere op sector en/of functiefocus, klantenportefeuille, geografische focus, etc. Om echter een eenduidige typologie aan te duiden in de meest kernmerkende segmenten tussen deze bureaus, geeft Recruitment.nl het volgende overzicht.

Uitzendbureaus

Een uitzendbureau acteert als intermediair tussen de werkzoekende en de werkgever. De diensten die men levert verschillen echter enigszins van recruitmentbureaus. Meestal focussen ze zich op startniveau of operationeel niveau, zijn ze lokaal gevestigd, kun je er als werkzoekende binnenlopen zonder afspraak en nemen ze voor de werkgever veelal het hele recruitmentproces voor hun rekening; van werving en selectie, tot de daadwerkelijke aanname van een werknemer. Uitzendbureaus werken vaak regionaal en hun klanten kunnen zeer divers zijn, van onder andere restaurants, transportbedrijven en fabrieken tot winkelketens.

Recruitmentbureaus

In hun werkwijze verschillen de recruitmentbureaus van uitzendbureaus. Waar uitzenders vaak het hele proces van werving, selectie en de daadwerkelijke aanname voor hun rekening nemen, zijn de recruitmentbureaus alleen verantwoordelijk voor de zoektocht naar geschikte kandidaten en het voorstellen van deze kandidaten aan de werkgever. De werkgevers zijn dan uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de aanname. Traditionele recruitmentbureaus zijn over het algemeen actief in de markt van hoger opgeleide werknemers en zijn weer als volgt onder te verdelen:

  • Werving- en selectiebureaus

Werving- en selectiebureaus, zijn arbeidsbemiddelaars die klanten adviseren op het gebied van de werving en selectie van werknemers voor een vast en tijdelijk dienstverband. Echter gebruikt men over het algemeen de term werving- en selectiebureau bij arbeidsbureaus die werknemers bemiddelen voor een vast dienstverband (permanent recruitment). Bureaus die kandidaten werven en selecteren voor een tijdelijk dienstverband worden normaliter aangeduid als interim recruitmentbureau of interim managementbureau.

  • Interim recruitmentbureaus 

Interim recruitment of interim management bureaus, zijn bureaus die klanten adviseren op het gebied van de werving en selectie van interimmers, ook wel ZZP’ers, contractors of freelancers genoemd, voor een tijdelijk dienstverband.

  • Executive search bureaus

Executive search bureaus, soms ook wel aangeduid als headhunters, zijn intermediairs die klanten adviseren op het gebied van de werving van kandidaten voor een vast en/of tijdelijk dienstverband voor hoge (management)functies. Je kunt hierbij denken aan functies op bestuursniveau en commissariaten bij grote gerenommeerde bedrijven of de overheid. Aangezien bij deze functies een hoge mate van integriteit en vertrouwelijkheid moet worden gewaarborgd, zal een executive search bureau daarom de vacatures van de opdrachtgever in beperkte mate via online en/of gedrukte media distribueren. Aangezien de naam executive search een onbeschermde naam is, wordt deze door bureaus op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er zijn namelijk bureaus die zich executive search noemen, maar ook recruitmentdiensten verlenen op non-executive niveau.

  • Campus recruiters

Recruitmentbureaus die zich toeleggen op campus recruitment zijn in principe werving- en selectiebureaus die zich specialiseren op het werven van studenten en pas afgestudeerden voor een baan na afloop van hun studie. Om een netwerk te vergaren van de beste studenten, maken sommige campus recruiters gebruik van studenten die als scout fungeren voor het bureau en begeleiden ze studenten tijdens hun studie bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt, middels het aanbieden van stageplaatsen, inhousedagen, masterclasses, business courses en trainingen.

Detacheringsbureaus

Detacheringsbureaus helpen klanten bij het invullen van een tijdelijke vacature. Zij verschillen hierin van interim managementbureaus, doordat de kandidaten die zij detacheren op de eigen loonlijst staan, ongeacht de duur van de opdracht. Vaak krijgen de detacheringsbureaus van hun klanten ook aanvragen voor kandidaten die zij niet in dienst hebben. In dat geval kunnen detacheringsbureaus ook extern zoeken naar geschikte kandidaten. Er is hier dan sprake van differentiatie richting interim recruitment.

Managed service providers

Managed service providers (MSP) zijn bureaus die klanten ondersteunen bij het inhuurproces op het gebied van de werving van interimmers, ZZP’ers, contractors of freelancers, voor een tijdelijk dienstverband. Zij hebben namens de klant overeenkomsten met leveranciers voor het inlenen van medewerkers. Leveranciers variëren van detacheringsbureaus en interim recruitmentbureaus tot freelancers. Op deze manier kan een grote organisatie op relatief eenvoudige wijze via een hoofdaannemer extern personeel contracteren. De kosten voor een organisatie kunnen door het gebruik van een MSP dalen, door middel van een beperking van het leveranciersmanagement tot één partij in plaats van soms wel honderden leveranciers en een bijbehorende vereenvoudiging van het betaalproces. Er zijn verschillende typen Managed Service Providers, waarvan de belangrijkste zijn: master vendors, brokers en neutral vendors. 

  • Master vendors

Een Master vendor is een Managed Service Provider die als hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de gehele inhuur voor een organisatie en overeenkomsten heeft met leveranciers van extern personeel en daarbij ook eigen personeel in dienst heeft, of mag leveren.

  • Brokers

Waar specifieke leveranciers raamovereenkomsten hebben met de klant en 'eigen' personeel kunnen leveren, kan de inhuur van overige leveranciers en ZZP'ers worden georganiseerd via een broker. Bij veel organisaties krijgen de specifieke leveranciers die eigen personeel mogen leveren een voorkeursbehandeling, waardoor brokers pas mogen leveren op het moment dat andere leveranciers niet aan de inhuurverzoeken kunnen voldoen. Verder kunnen brokers zelf ook eigen personeel in dienst hebben.

  • Neutral vendors

Een Neutral vendor is een Managed Service Provider, maar heeft in tegenstelling tot een master vendor daarbij geen eigen personeel in dienst en mag ook geen personeel leveren. Neutral vendors hebben als voordeel dat zij op een neutrale wijze opereren en dus geen belang hebben bij het bemiddelen van eigen personeel.

Specialisme versus generalisme:

Uitzendbureaus, recruitmentbureaus, detacheringsbureaus en managed service providers hebben de mogelijkheid om zich buiten de bovenstaande verdeling onder andere te onderscheiden, als specialist of generalist.

  • Generalistische recruitmentbureaus

Een generalistisch recruitmentbureau kan recruitmentdiensten leveren voor allerlei verschillende sectoren en vakgebieden (van de foodsector, banken en verzekeraars tot en met de overheid, in combinatie met de vakgebieden Human Resources en IT, tot Finance en Supply Chain), en op verschillende functieniveaus (van operationeel tot executive). Daardoor kunnen deze bureaus bedrijven een full service recruitment-oplossing bieden. Hoewel het recruitmentbureau wordt gezien als generalistisch, kunnen de recruitmentconsultants wel zijn gespecialiseerd in een bepaalde sector of discipline, in een bepaald vakgebied of functieniveau of in bepaalde klanten.

  • Niche recruitmentbureaus

Niche recruitmentbureaus, ook wel specialistische recruitmentbureaus genoemd, zijn bureaus die zich focussen op een specifieke sector of een specifiek vakgebied danwel functieniveau. Hun recruitmentmethoden wijken niet af van die van generalistische recruitmentbureaus, maar van hen kan wel worden verwacht dat ze een gedetailleerde expertise hebben van de markt waarin ze opereren.

Grijs gebied

Tussen alle verschillende soorten bureaus bestaan grijze gebieden. Dit komt doordat individuele bureaus overlappende diensten kunnen aanbieden, die buiten hun 'typische' aandachtsgebied vallen. Zo kan bijvoorbeeld een uitzendbureau ook op zoek gaan naar een manager van een financiële afdeling en kan een niche recruitmentbureau gericht op executive supply chain-functies aan een non-executive sales-vacature werken.