Recruitmentproces

Het recruitmentbureau ontvangt, veelal als reactie op een vacature of als open sollicitatie, het cv en aanvullende motivatie van een werkzoekende (de kandidaat). Indien er voldoende aansluiting is tussen de achtergrond van de kandidaat en de portefeuille aan vacatures van het recruitmentbureau, nodigt een van de recruiters de kandidaat uit voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek vormen beide partijen een beeld van elkaar. Er zal met name worden gekeken naar opleiding, ervaring, achtergrond, voorkeuren, specifiek technische vaardigheden en persoonlijke kenmerken van de kandidaat. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald voor welke vacatures de kandidaat in aanmerking komt. Alle relevante informatie die in het interview aan de orde komt, zoals de afstemming van beschikbaarheid, soorten functies, salaris en locatie, slaat de recruiter op in een database. Op deze manier zijn deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor alle recruiters bij het recruitmentbureau. De kandidaat kan daardoor ook door meerdere recruiters van hetzelfde recruitmentbureau worden benaderd.

Een “kennismakingsgesprek met de recruiter” kan ook later plaatsvinden in het recruitmentproces, indien jij een potentiële kandidaat bent voor een specifieke functie en de recruiter jou nog niet kent. Om dit goed te kunnen uitwerken noemen we dit het “sollicitatiegesprek met de recruiter”.

Zoektocht naar kandidaten

Op het moment dat een werkgever (klant) een vacature verstrekt aan een recruiter, wordt op basis van verschillende criteria gezocht naar de meest geschikte beschikbare kandidaat. Elke recruiter en elk recruitmentbureau werkt op zijn eigen manier. Er is hierin geen standaard. Een mogelijke procedure: een recruiter zal na de ontvangst van een vacature bij zichzelf en zijn team nagaan wie hij kent die geschikt is voor de functie. Vaak denkt de recruiter dan aan werkzoekenden met wie hij recent nog contact heeft gehad, of een cv dat hij recent nog onder ogen heeft gehad. Daarna zal hij zijn short-list raadplegen waarin in het verleden door de recruiter zelf en/of zijn team kandidaten zijn gezet die passen bij een dergelijke vacature. Vervolgens gaat de recruiter op zoek naar geschikte kandidaten in de database van zijn werkgever. Hij zal hierbij zoeken op de keywords die in de vacature worden genoemd. Mocht ook daar niks uitkomen, dan zet hij de vacature online en adverteert mogelijk in overleg met de werkgever in (branche)specifieke (dag)bladen / vacaturesites. Daarnaast zal de recruiter op zoek gaan naar een geschikte kandidaat via externe cv-databanken en/of Linkedin.

Het sollicitatiegesprek met de recruiter

Heeft een recruiter je benaderd en spreekt de vacature je aan? Of heb je zelf een vacature gezien en vervolgens contact opgenomen? Dan zal de recruiter eerst face-to-face met jou de vacature willen bespreken voordat hij je cv voorlegt aan zijn klant. In het sollicitatiegeprek wordt ingegaan op wat je tijdens zo’n gesprek kunt verwachten. 

Presenteren van het cv aan de werkgever

Als de kandidaat geschikt wordt bevonden en alle voorwaarden zijn afgestemd, wordt het cv vaak inclusief toelichting en motivatie geïntroduceerd bij de klant. In overleg met de recruiter geeft de klant aan welke van de aangeboden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

Het sollicitatiegesprek met de werkgever

De recruiter is doorgaans niet aanwezig bij het sollicitatiegesprek met de werkgever, maar dit verschilt van bureau tot bureau en van recruiter tot recruiter. Ook werkervaring speelt een rol, net als de vraag of het een vaste baan is of een tijdelijke opdracht. Naar gelang de wensen van de klant kunnen er meerdere gesprekken en zelfs een assessment plaatsvinden vooraleer de keuze wordt gemaakt of de aangeboden kandidaat wordt aangenomen. Gedurende het sollicitatieproces heeft de recruiter de functie van sparringpartner en adviseur.