Disclaimer

Ondanks al onze inspanningen kan Recruitment.nl niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links, die direct of indirect aan de website zijn gekoppeld. Recruitment.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via de link's kunnen worden bezocht. Recruitment.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat of ontstaat nooit een contractuele verbintenis met Recruitment.nl voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Recruitment.nl neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Recruitment.nl is niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele gevolgen of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op de website.