Veranderlijk en flexibel personeelsbestand is de toekomst volgens Korn/Ferry

Karen Visser van Korn/Ferry International, een wereldwijde organisatie die gespecialiseerd is in recruitment op executive niveau, stelt de vraag die velen zich afvragen: zal de vaste werknemer in de nabije toekomst verleden tijd zijn?

Veranderende werkvloer

Het lijkt erop dat er steeds meer freelancers komen: alleen al in de VS wordt verwacht dat het aantal tijdelijke werknemers in 2020 6 miljoen zal zijn. Op dit moment leveren die freelancers met hun vaardigheden een nuttige bijdrage aan de ‘randen’ van de werkvloer. Visser, director bij Korn/Ferry, voorspelt echter dat deze werkvloer gaat veranderen in de toekomst en dat freelancers hier een meer prominente rol op gaan spelen.

Volgens Visser gaan freelancers in de toekomst een veel grotere rol spelen omdat organisaties gaan werken met kleinere kernteams. Het personeelsbestand van bedrijven zal gaan bestaan uit een kleine vaste groep van getalenteerde werknemers die op een hoog niveau in de organisatie staan. Zij zullen namelijk de verbinding moeten gaan vormen tussen de werkvloer en het bestuur. De aard van deze functies zal veranderlijk zijn, om zo complexiteit in het personeelsbestand en de organisatiestructuur beter te kunnen managen. Hierbij is samenwerking het credo. De functie-eisen van deze posities zullen dan ook veel meer persoonsgericht worden: welk talent en welke eigenschappen heeft iemand nodig om dit alles te kunnen managen?

Flexibele krachten nodig

Het vaste personeelsbestand van bedrijven zal dus kleiner worden, waardoor mensen van buiten aantrekken cruciaal wordt. Dit flexibele personeel zal kennis, expertise en vaardigheden binnenbrengen. Aangestuurd door de kleine kern van talentvolle leidinggevenden kan zo de meeste meerwaarde voor de organisatie gecreëerd worden. Op deze manier zijn bedrijven bestand tegen een veranderlijke en onzekere toekomst waarin zij op personeelsgebied makkelijk kunnen schakelen.

Om tot deze nieuwe structuur te komen moeten bedrijven volgens Visser eerst helder hebben welke functies in het bedrijf uitbesteed kunnen worden en welke intern gehouden moeten worden. Daarnaast moet geëvalueerd worden hoe de werkvloer zo optimaal mogelijk ingericht kan worden om zo de strategie van het bedrijf te kunnen bewerkstelligen. De derde vraag is wat voor mensen hier voor nodig zijn. Het ‘nieuwe personeel’ moet zonder twijfel beschikken over kennis, probleemoplossend vermogen en goede samenwerk skills.

Datum: 18-11-2016
Bron: Korn Ferry Institute


Tags: Korn Ferry International

Nieuws overzicht