Onderhandelen over het salaris

Wat is onderhandelen?

Er is sprake van onderhandelen als twee of meer partijen door middel van voorstellen en tegenvoorstellen een bepaalde overeenstemming willen bereiken voor (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen. Ervan uitgaande dat beide partijen elkaar nodig hebben en de relatie willen continueren.

Een onderhandeling is effectief als alle betrokken partijen het idee hebben dat het uiteindelijke onderhandelingsresultaat de eigen belangen voldoende heeft gewaarborgd en de relatie wordt gehandhaafd.

Wanneer mag je beginnen met onderhandelen?

Indien de werkgever ervan overtuigd is dat jij dé kandidaat bent voor de vacature, zal deze - na alle sollicitatiegesprekken en eventuele referentiechecks of assessments – je een contract aanbieden tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Vanaf dat moment heb je als sollicitant de mogelijkheid om te onderhandelen over het gedane aanbod.

Wat is het doel van een onderhandeling?

Het doel van de onderhandeling vanuit de sollicitant is tweeledig, namelijk:
- Verbeteren van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in het contract (denk hierbij aan loon, pensioen, vast contract, auto, telefoon, opleiding, afbetaling studieschulden, etc).

- Afspraken maken over je carrièreperspectief (denk hierbij aan: mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en promoties bij het behalen van vooraf bepaalde resultaten).

Hoe kun je onderhandelen?

Het resultaat van de onderhandeling is te beïnvloeden met het eigen gedrag. Gedrag dat altijd werkt en onafhankelijk is van de soort onderhandeling, achtergrond en context. Daarnaast is het bewustzijn van de verschillende fasen in het onderhandelingsproces en de daarbij behorende strategie erg belangrijk. Op hoofdlijnen zijn er vijf verschillende onderhandelingsfasen te definiëren: Voorbereiding, discussie, voorstellen, onderhandeling en afsluiting.

Kiezen van de onderhandelingsstrategie

Het voeren van een succesvolle onderhandeling is niet voor iedereen gemakkelijk en vergt de nodige voorbereiding en ervaring. Er zijn dan ook genoeg valkuilen, zoals: oplopende emoties, omgang met impasses, spanning, tijdsdruk, machtsbalans, etc. die je onderhandeling negatief kunnen beïnvloeden. Om een succesvolle onderhandeling te voeren behoor je de juiste rol aan te nemen, een bijbehorende onderhandelingsstrategie te kiezen en -stijl te hanteren. Kijk hier hoe je je onderhandelingsstrategie voor een baan aanbod kan bepalen.

Tips voor salarisonderhandelingen

Een aantal belangrijke tips voor het onderhandelen over je salaris kunnen ervoor zorgen dat jij nog meer salaris krijgt dan je van tevoren in gedachten had. Lees hier een aantal praktische tips voor salarisonderhandelingen.

Do's en don’ts bij onderhandelen

Wat moet je vooral doen tijdens een (salaris)onderhandeling en wat kan je beter vermijden. Bereid je voorafgaand op de onderhandelingen goed voor en lees hier alvast de belangrijkste do's en dont’s bij onderhandelen over je salaris.

Het salaris onderhandelen met je recruiter

Indien het hele sollicitatieproces via een recruiter verloopt, ziet de onderhandeling er iets anders uit, dan indien je direct solliciteert. Lees hiervoor de pagina onderhandelen met een recruiter door.