Robert Half: Meer kansen voor interimmers

Werving-en-selectiebureau Robert Half verwacht de komende tijd een toename van het aantal interim-managers. Vooral in vakgebieden waarin interimmers nog niet zo gebruikelijk waren, zoals human resources, zullen meer kansen ontstaan.

Bredere inzetbaarheid interim-managers

Binnen vakgebieden als accounting en finance is interim-management al langer aan de orde van de dag, maar ook in andere takken neemt de populariteit toe. Met name binnen de vakgebieden legal, sales, marketing, technology en human resources winnen interim-managers terrein. Toch beperkt het werkgebied van de managers zich lang niet altijd tot een bepaald vakgebied: steeds vaker wordt van interimmers verwacht dat ze een verbinding leggen tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie.

Unieke toegevoegde waarde

“Interim-managers hebben een unieke toegevoegde waarde, doordat ze denken in oplossingen en verbeteringen,” stelt Stephan Renken, directeur van Robert Half Nederland. “Dit komt niet alleen door hun expertise, maar ook de door de afwisseling in hun opdrachtgevers. Hierdoor hebben ze een creatieve en open blik op een organisatie. Deze neutrale kijk op een onderneming zorgt vaak voor belangrijke inzichten.”

Wet Werk en Zekerheid

Traditioneel wordt een interimmer ingezet als tijdelijke kracht, maar steeds meer werkgevers gebruiken de interim-periode als een soort testcase voor een vast contract. Robert Half verwacht dat deze constructie vanaf juli 2015 een vlucht zal nemen. Vanaf die datum treedt namelijk de ‘Wet Werk en Zekerheid’ in werking, die de periode om een tijdelijk contract om te zetten in een vast contract terugbrengt van drie naar twee jaar.

Datum: 20-10-2014
Bron: Recruitment.nl


Tags: Robert Half International

Nieuws overzicht