Michael Page: ‘Veranderde privacywetgeving levert nieuwe functies op’

Als gevolg van nieuwe wetgeving zal de vraag naar nieuwe specialisten op privacygebied dit jaar sterk toenemen, zo verwacht werving-en-selectiebureau Michael Page. De Eerste Kamer heeft afgelopen maand de wet ‘Meldplicht Datalekken’ aangenomen, die organisaties verplicht om datalekken te melden. De verwachting is dat bedrijven hierop zullen inspelen door specialistische professionals aan te nemen.

Data privacy officer

“Na de financiële instellingen krijgen nu ook het overige bedrijfsleven en overheidsinstellingen in toenemende mate te maken met toezicht en Europese regels,” aldus Mischa Voogt, managing director van Michael Page Nederland. “Om veiligheid van data te waarborgen, zullen organisaties hier professionals voor gaan aannemen of extern inhuren.” Nieuwe functies als ‘data privacy officer’ (oftewel ‘functionaris gegevensbescherming’) zullen steeds gangbaarder worden, verwacht Michael Page. Ook de vraag naar compliance officers ziet Voogt al toenemen.

Boetes flink verhoogd

Organisaties zullen volgens Voogt veel gaan merken van de nieuwe wet Meldplicht Datalekken en de hiermee samenhangende uitbreiding van de bevoegdheden van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Niet alleen zijn bedrijven nu verplicht een datalek te melden, ook de boetes die het CBP mag opleggen zijn flink verhoogd: van 450.000 euro naar maximaal 810.000 euro (of maximaal 10% van de omzet). Reden genoeg voor overheidsinstellingen en bedrijven om extra nadruk te leggen op de bescherming van gevoelige informatie. Voogt: “Bedrijven zijn steeds internationaler geworden en moeten hun gegevens goed beschermen. Vanwege hun reputatie richting klanten, maar ook om bijvoorbeeld boetes voor schending van persoonsgegevens te voorkomen. Denk aan de hoge claims in de VS voor privacyschending.”

Cyber security

Naast financiële gegevens als rekeningnummers en creditcardgegevens dienen ook persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld patiëntendossiers en IP-adressen) goed beschermd te worden. De veiligheid van dit soort gegevens is volgens Voogt dan ook een belangrijk thema voor bedrijven en overheidsinstellingen: “Cyber security wordt steeds belangrijker. Alle bedrijven en instellingen worden in toenemende mate geautomatiseerd en gerobotiseerd, waardoor we voortdurend afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Naast de continuïteit van de business is reputatieschade een belangrijk issue wanneer de beveiliging niet goed geregeld is.”

Datum: 13-07-2015
Bron: Michael Page


Tags: Michael Page, Michael Page Executive Search

Nieuws overzicht