Korn/Ferry: Crisis verandert benodigde competenties van bedrijfsleiders

De economische en geopolitieke onzekerheden in Europa in de afgelopen vijf jaar hebben een indrukwekkend effect gehad op de vaardigheden en kwaliteiten die Europese bedrijfsleiders nodig hebben. De beschrijving van de ‘Nieuwe Europese Executive’ – iemand die een bedrijf stimuleert en duurzame groei realiseert – is tegenwoordig een leider die meer visionair is, meer gedreven door concurrentie en ervaring, flexibeler en iemand die zich makkelijker aan kan passen aan snelle veranderingen, moediger en meer strategischer dan voor het begin van de financiële crisis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The New European Executive’ van executive search bureau Korn/Ferry. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 100 senior executives in Europa.

Nieuwe kenmerken

De belangrijkste nieuwe kenmerken voor bedrijfsleiders in het Europa van vandaag de dag zijn: de mogelijkheid om om te gaan met ambiguïteit, een eigenschap die vijf jaar geleden nog niet eens in de top 10 stond. Het managen van visie in combinatie met het bepalen van de juiste doelen, de competentie om succes te definiëren in een economie die niet groeit en dat communiceren aan de stakeholders. Deze competentie staat op de derde plaats en stond voor de crisis ook nog niet in de top 10. Op de vijfde plaats staat nog een andere opvallende en aan de crisis gerelateerde competentie, namelijk bestuurlijke moed. Bedrijfsleiders dienen tegenwoordig drastische beslissingen te kunnen nemen in een omgeving waarin zij snel moeten handelen op een vaak beperkte hoeveelheid informatie.

De zakelijke uitdagingen die de economische omstandigheden creëren, wakkert de angst aan bij bijna alle bedrijfsleiders. Onder de leidinggevenden die door Korn/Ferry werden ondervraagd, viel de top-of-mind bezorgdheid in twee brede categoriën, namelijk de economie en het personeel. De stabiliteit van de euro stond bovenaan de lijst van hun economische zorgen, gevolgd door het consumenten vertrouwen en toegang tot kapitaal, dat sterk is aangescherpt.

Lastig ondernemersklimaat

De top drie lijst weerspiegelt een lastig ondernemersklimaat: zelfs als men extreme rampenplannen opzet voor valuta fragmentatie en voor de worsteling om kapitaal te vinden, moeten zij ook nieuwe strategieën ontwikkelen om het vertrouwen van consumenten te winnen. De andere optie? Nieuwe klanten winnen, soms ver buiten de traditionele markten en dan het gevecht aangaan om aan hun snel veranderende eisen te voldoen. Een strenger begrotingsbeleid en de toenemende concurrentie tussen de EU-lidstaten waren andere dominante economische problemen die naar boven kwamen in het onderzoek. Beide factoren hebben de druk op bedrijven vergroot, de onzekerheid versterkt, strategische bedrijfsplannen en processen van voor de crisis snel verouderd zodat deze tegenwoordig totaal achterhaald zijn.

Economische mist

Sommige leidinggevenden beschreven de huidige economische omstandigheden als het rijden in de mist. "Alle beslissingen zijn op korte termijn," werd er door een bedrijfsleider gezegd. Zijn bedrijf heeft bedrijfsdoelen ingesteld van drie tot zes maanden in plaats van jaarlijkse. De stabiliteit van een bedrijf kan, paradoxaal genoeg, afhangen van het maken van snelle en frequente strategische veranderingen.

Datum: 28-01-2013
Bron: Recruitment.nl


Tags: Executive Search, Korn Ferry International

Nieuws overzicht