DPA realiseert omzetgroei van 9 procent

Detacheringsbureau DPA heeft in 2013 een omzetgroei van 9% weten te realiseren. De nettowinst was ten opzichte van 2012 bijna vier keer zo groot. Voor 2014 mikt DPA op verdere groei door overnames, vermindering van de kosten en autonome groei.

Creëren van toegevoegde waarde, ook in 2014

“Het afgelopen boekjaar heeft DPA verdere voortgang gemaakt in het realiseren van de in 2011 ingezette groeistrategie,” licht CEO Eric Winter toe. “Deze is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en professionals. Schaalvergroting door autonome groei en overnames blijft belangrijk uit oogpunt van kostenefficiëntie en investeren in de benodigde markt- en kennisontwikkeling.” In het lopende jaar verwacht DPA zijn groei alleen maar door te zetten. Winter: “Onze diversiteit en omvang dragen er bovendien toe bij dat het omzetaandeel van raamcontracten, mantelovereenkomsten en projecten toeneemt. In 2014 verwachten we onze marktposities verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.”

Overnames leveren belangrijke bijdrage

De winst- en omzetstijging is voor een groot deel te danken aan de overnames die DPA wist te realiseren. Per 1 augustus nam DPA de detacheringsactiviteiten van CreditForce over, waardoor het bureau met DPA CreditForce Professionals de expertise op de gebieden credit management, incassomanagement, kredietanalyse en debiteurenbeheer heeft uitgebreid. Ook Cauberg-Huygens Raadgevende Ingenieurs (CHRI) en ingenieursbureau Technipower werden in 2013 door DPA ingelijfd, hetgeen leidde tot de nieuwe business units DPA Cauberg-Huygens en DPA Technipower. In 2012 nam DPA al Benkis Interim Professionals  en Benkis Training & Coaching over, die beide een behoorlijke bijdrage leverden aan de winststijging.

Datum: 17-03-2014
Bron: Recruitment.nl


Tags: Benkis, DPA

Nieuws overzicht