Vragen die je kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatiegesprek kun je vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen over je nieuwe baan en werkgever. Bovendien krijg je meer evenwicht als je verschillende vragen stelt en kun je zelf invloed uitoefenen op de richting van het gesprek. Aan het einde van de conversatie wordt er meestal aan de sollicitant gevraagd of hij/zij nog een vraag heeft. Maak hier gebruik van door een aantal interessante vragen voor het laatst te bewaren, waar je dan op dat moment uit kan kiezen.

Let erop dat je tijdens het gesprek alleen vragen stelt die zinvol zijn en waarvan je het antwoord nog niet weet of waarop het antwoord nog niet duidelijk is. Stel geen vragen waarvan de antwoorden op de website van de werkgever staan. Zorg dat je open vragen stelt en probeer juist die vragen te stellen die jou helpen in het maken van de juiste keuze als je voor de beslissing staat om het contract aanbod wel of niet te accepteren. Vragen die gaan over de secundaire arbeidsvoorwaarden kun je beter bewaren voor na het eerste gesprek. Vergeet bovendien niet dat je soms moet aanvoelen aan het gesprek en je gesprekspartners welke vragen je wel en niet kan stellen.

Functie, taken en verantwoordelijkheden

1. Hoe zien mijn werkzaamheden er straks uit?
2. Kun je een beeld schetsen van een typische werkdag?
3. Als ik aangenomen word, wat is dan mijn allereerste opdracht?
4. Wat wordt er van mij verwacht gedurende de eerste twee maanden?
5. In hoeverre behoren er bij de functie nog taken die niet in de vacature staan vermeld?
6. Wat zijn de grootste uitdagingen die bij deze functie horen?
7. Hoe verhoudt mijn functie zich ten opzichte van het bedrijfsorganigram?
8. Hoe vaak ga je gemiddeld per week naar klanten buiten de deur?
9. Hoor je bij deze functie rekening te houden met veel overwerk en/of weekendwerk?
10. Hoe hoog ligt de werkdruk op een typische werkdag?
11. Welke doelstellingen moeten er in de komende zes maanden sowieso bereikt worden?
12. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn contract na een half jaar wordt verlengd?
13. Als ik mijn targets om wat voor reden dan ook niet haal, wat zijn dan de gevolgen?
14. Aan wie moet ik straks gaan rapporteren?
15. Wie rapporteert er straks allemaal aan mij?
16. Welke verantwoordelijkheden krijg ik precies?
17. Wat zijn mijn belangrijkste verantwoordelijkheden?
18. Hoe zien mijn targets eruit?
19. Hoeveel mensen ga ik aansturen?
20. Wat is het budget waar ik verantwoordelijk voor word?
21. Wie zijn mijn direct leidinggevenden?
22. Wat is het budget dat ik kan besteden aan innovatieve zaken?
23. In hoeverre heb ik inspraak in het aannamebeleid in mijn team?
24. Op welke manier wordt er gerapporteerd aan leidinggevenden?
25. In welke mate heb je contact met je leidinggevende en/of manager gedurende een week?

Afdeling

26. Waarom is de functie vacant?
27. Op welke locatie ga ik werken?
28. Kun je de afdeling beschrijven waar ik straks kom te werken?
29. Kun je wat vertellen over de mensen met wie ik straks het meest zal gaan samenwerken?
30. Hoe lang bestaat deze functie al in de organisatie? Is de focus ervan onlangs veranderd?
31. Hoe lang zijn jullie al op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze functie?
32. Hoe is het mijn voorganger vergaan?
33. Waarom heeft mijn voorganger deze functie verlaten?
34. Is mijn voorganger ontslagen? Zo ja, wat was hiervan de oorzaak en had dit vermeden kunnen worden?
35. Kan ik met mijn voorganger, die promotie heeft gemaakt, een gesprek aangaan?
36. Kan ik voorgesteld worden aan de mensen met wie ik straks ga samenwerken?
37. Wat zijn op dit moment de grootste problemen en/of knelpunten voor deze afdeling of functie?
38. Kan ik de werkvloer even bezichtigen?
39. Wat voor mensen zijn hier voornamelijk werkzaam?
40. Wat doet iedereen tijdens de lunch?
41. Wat zijn de gebruikelijke werktijden op de afdeling?
42. Hoe ziet de gemiddelde werkdag eruit op kantoor?
43. Zien collega’s elkaar naast het werk?
44. Werkt iedereen meer individueel of is er sprake van teamwork?

Bedrijf

45. Hoe kun je de cultuur van het bedrijf omschrijven?
46. Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit?
47. Wat wil het bedrijf het komende jaar bereiken?
48. Hoe lang werkt de gemiddelde werknemer bij deze organisatie?
49. Kun je iets zeggen over de managementstijl van de organisatie?
50. Wat is de gangbare dresscode gedurende de week?
51. Doet het bedrijf ook aan casual Friday?
52. Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf?
53. Hoeveel mensen gaat het bedrijf komend jaar aannemen?
54. Hoe staat het bedrijf ten opzichte van Het Nieuwe Werken?
55. Is er sprake van een hoog personeelsverloop en zo ja, waarom?
56. Is overwerken gebruikelijk?
57. Wat is de voornaamste reden waarom werknemers (met vergelijkbare functies) vertrekken?
58. Hoe streng is het bedrijf met betrekking tot de work/life balans?
59. Wat is de filosofie van de organisatie?
60. Staat de organisatie intern meer te boek als innovatief of juist als uitvoerend?
61. Hoe worden leidinggevenden doorgaans aangesproken?
62. Wat is de belangrijkste bijdrage die dit bedrijf van zijn werknemers verwacht?
63. Hoe heeft het bedrijf recentelijk opmerkelijke prestaties erkend en beloond?
64. Hoe vaak en op welke manier worden de bedrijfs- en afdelingsbrede resultaten intern bekend gemaakt?
65. Maakt de organisatie gebruik van de nieuwste technologische snufjes, of kijkt ze eerst de kat uit de boom?
66. Wat zijn de meest opvallende of belangrijke ongeschreven regels in de organisatie?
67. Is de CEO of hoogste leidinggevende (noem hem/haar bij naam) makkelijk toenaderbaar?
68. Zijn er bepaalde (on)geschreven regels om de CEO aan te spreken?
69. Wat zijn de grootste (technische) uitdagingen voor de afdeling en de hele organisatie?
70. De laatste twee jaar zijn nogal wat mensen vertrokken door een reorganisatie. Wat was hiervan de belangrijkste de oorzaak?
71. Hoe staat het bedrijf er financieel voor?

Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

72. Krijg ik eerst een training voordat ik begin met werken en wat kan ik daarvan verwachten?
73. Heeft de organisatie een specifiek programma voorzien om mijn carrière snel naar een hoger niveau te tillen?
74. Wie gaat mij inwerken en wat kan ik daarvan verwachten? Hoe lang duurt deze inwerkperiode?
75. Van wie binnen het bedrijf en/of de afdeling kan ik het meest leren? Kan ik die persoon vooraf ontmoeten?
76. Hoe zien de doorgroeimogelijkheden eruit?
77. In hoeverre kan ik bij normaal functioneren doorgroeien naar een hogere functie?
78. Als ik aangenomen word en goede resultaten behaal, hoe moet ik dan mijn verdere carrièrekansen inschatten?
79. Zijn er binnen het bedrijf mogelijkheden om (extern) bij te scholen?
80. Wat is mijn opleidingsbudget?

Evaluaties en beoordelingsgesprekken

81. In hoeverre vinden er periodieke beoordelingsgesprekken plaats?
82. Hoe worden mijn prestaties geëvalueerd? Welke criteria worden hiervoor gebruikt?
83. Kunnen werknemers hun manager en/of leidinggevende ook beoordelen? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?
84. In hoeverre is mijn salaris(verhoging) gerelateerd aan mijn eigen prestaties of die van de gehele organisatie?
85. Op welke manier wordt een teamprestatie geëvalueerd?
86. Is er sprake van een 360-graden-feedback programma?

Secundaire arbeidsvoorwaarden

87. Is er sprake van een prestatiebeloning?
88. Hoe is de prestatiebeloning opgebouwd?
89. Dien ik rekening te houden met bepaalde beperkingen op het gebied van loon en/of bonussen?
90. Hoe staat het bedrijf tegenover parttime werken?
91. Krijg je een leaseauto bij deze functie?
92. Is er een vorm van compensatie voor overwerk?
93. Hoe zien mijn secundaire arbeidsvoorwaarden eruit?
94. Krijg ik een telefoon van de zaak?
95. Hoe ziet de leaseregeling eruit?
96. Hoe is mijn pensioenopbouw geregeld?
97. Welke vorm van pensioen (middelloonregeling, eindloonregeling, premievrij pensioen, of op basis van beschikbare premie?) bieden jullie aan?

Gesprekspartners

98. Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?
99. Hoe zijn jullie hier ooit bij dit bedrijf begonnen?
100. Wat spreekt jullie bij de organisatie het meeste aan?
101. Wat gaan de meeste werknemers doen met een vergelijkbare functie als ze bij dit bedrijf vertrekken?
102. Waarom zou ik niet bij dit bedrijf moeten gaan werken?
103. Kun je drie redenen noemen waarom ik perse bij dit bedrijf moet werken?
104. Welke bedrijfsgerelateerde onderwerpen passeren meestal de revue tijdens 'gesprekken bij de koffieautomaat'?
105. Wat is volgens jullie het leukste aan deze functie? En wat is het minst leuke?
106. Heb je nog vragen over mijn eerdere ervaringen, mijn opleiding of vaardigheden?

Sollicitatieprocedure

107. Hoeveel kandidaten zitten er verder nog in de procedure?
108. Hoe ziet de verdere sollicitatieprocedure eruit?
109. Volgt er na dit interview nog een gesprek of assessment?
110. Wanneer hoor ik of ik door ben naar de volgende sollicitatieronde?
111. Op welke termijn willen jullie deze functie invullen?