Wat voor vragen stelt een recruiter?

Indien jij wordt benaderd voor een functie door een recruiter en je laat weten geïnteresseerd te zijn, of je hebt zelf contact gezocht bijvoorbeeld aan de hand van een vacature die je hebt gezien, dan kan het zijn dat de recruiter eerst face-to-face met jou de vacature wil bespreken, voordat hij/zij je cv voorlegt aan de opdrachtgever. Wat kun je nu verwachten tijdens het gesprek met de recruiter?

Hoewel elke recruiter zijn eigen stijl, kennis en kunde hanteert bij het voeren van een sollicitatiegesprek, is de recruiter over het algemeen op zoek naar de antwoorden op de volgende vier vragen, om te beoordelen of jij de juiste persoon bent voor de functie.

  • Kan jij het werk doen?
  • Ga jij het werk doen?
  • Wat is je communicatiestijl?
  • Pas je binnen de bedrijfscultuur en managementstijl?

Door vragen te stellen met een achterliggende gedachte zijn recruiters in staat om een goede beoordeling te maken of jij de juiste persoon bent voor de functie. Als werkzoekende is het jouw taak om de vragen die de recruiter stelt zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Hoewel er 1001 vragen zijn te bedenken die een recruiter jou kan stellen, heeft Recruitment.nl hieronder een selectie gemaakt van een zevental vragen. Loop deze vragen zorgvuldig door. De manier waarop jij deze vragen namelijk beantwoordt, zegt mogelijk meer dan wat je eigenlijk wilt zeggen.

Als je terugblikt op je laatste positie, wat mist er dan en waar ben je naar op zoek in je volgende functie?

Deze vraag vormt het hart van waarom je op zoek bent naar een nieuwe baan, of in het geval dat je door een reorganisatie boventallig bent geworden, helpt het de recruiter een beeld te schetsen van wat jij mist in je functie. Geef jij als antwoord dat je weinig contact had met je baas, dan kan de recruiter vragen naar een voorbeeld waarin jij zelf een beslissing hebt gemaakt op een moment dat je baas niet aanwezig was. Door middel van deze vraag weet de recruiter wat jouw vaardigheid is met betrekking tot het nemen van beslissingen en hoeveel contact jij nodig hebt met je manager.

Als je terugkijkt op de bedrijven waar je in het verleden hebt gewerkt, kun je dan beschrijven in welke bedrijfscultuur je het beste tot je recht kwam en waarom?

Hierbij zoekt de recruiter naar het antwoord op de vraag of jij past binnen de beoogde bedrijfscultuur. 

Denk je dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie in de huidige banenmarkt en zo ja, waarom?

Sommige werkzoekenden gebruiken de term “leeftijdsdiscriminatie” of “ik verdien teveel” als de redenen waarom ze vaak worden afgewezen voor een interview of voor een functie. In de realiteit solliciteren ze vaak voor een functie waarvoor ze zijn overgekwalificeerd of hebben geen reële perceptie van het bijbehorende salaris. De werkgever zoekt kandidaten met de perfecte mix aan salaris en ervaring. Zorg ervoor dat de vacature waarop jij solliciteert perfect matcht met jouw werkervaring en stel je salariseisen navenant bij.

Hoe word je graag gewaardeerd voor het leveren van goede prestaties?

Zo simpel als deze vraag is, zo simpel is het antwoord. Word je gemotiveerd door geld, vrije tijd, een schouderklopje of promotie? Indien je voor een managementfunctie solliciteert kun je ook de vraag verwachten hoe jij je mensen zult belonen. 

Welke kwaliteiten van je werkgever bewonder je en van welke kwaliteiten heb je een afkeer?

Dit is een lastige vraag omdat je een balans in je antwoord dient te vinden tussen positieve en negatieve feedback. Het antwoord dat je geeft laat zien hoe politiekbewust en tactvol je bent en of jouw leiderschapsstijl past bij datgene wat je bewondert of wat jou juist tegenstaat. Indien je iets noemt wat de recruiter niet aanspreekt of dat niet past bij het bedrijf waar de vacature uitstaat, kan het zijn dat jij niet de persoon bent voor de functie.

Kun je een voorbeeld geven van een conflict tussen jou en je manager en hoe je daarmee om bent gegaan?

De recruiter is hierbij geïnteresseerd in de redenen waarom dit conflict is ontstaan. Neem je altijd eerst je verantwoordelijkheid voor je acties of schuif je die meteen af naar je manager? Wat is je stijl van communiceren en hoe benader je een conflict?

Hoe zou ik als recruiter mijn klant moeten overtuigen dat jij de beste kandidaat bent voor deze functie?

Deze vraag kan de klant inderdaad stellen aan de recruiter. De recruiter dient hierop eenduidig te kunnen antwoorden. Door deze vraag te beantwoorden verzorg jij de recruiter direct van input. De recruiter kan dan beoordelen in hoeverre je de functie hebt begrepen, of jij in staat bent om het werk te kunnen doen, hoe graag je de functie wilt en of je in staat bent om jezelf te verkopen tijdens een sollicitatiegesprek bij de klant.